Що таке аутсорсинг?

Термін «аутсорсинг» слід розуміти як передачу, довіреність або делегування певних функцій, виконуваних у компанії, зовнішній організації, яка не пов’язана безпосередньо з підприємством. Підприємець замовив облік та розрахунки з Податковим управлінням та Інститутом соціального страхування, спеціалістами в галузі бухгалтерського обліку, завдяки чому він може використовувати їх кваліфіковану допомогу та підтримку відносно невеликої суми.

Аутсорсинг може стосуватися різних процесів, що виконуються в компанії, а не лише бухгалтерського обліку, а, наприклад, завдань у сфері HR, тобто HR та заробітної плати. Наприклад такі функції виконує компанія http://alfa77.com.ua/uk.

Чому воно того варте?

Делегування завдань у сфері HR, як частини аутсорсингу для зовнішньої компанії, є вигідним у фінансовому та матеріальному плані. Завдяки цьому зовнішня організація бере на себе відповідальність за частину або всі процеси управління людськими ресурсами. Найчастіше аутсорсинг HR використовується підприємцями під час набору на посади спеціалістів, коли вони хочуть вибирати найкращих кандидатів, і їм бракує людей, які будуть проводити інтерв’ю надійно.

HR-аутсорсинг може включати делегування у зовнішню організацію процесів, пов’язаних з адмініструванням компанії, політикою з управління персоналом та заробітної плати, розрахунку заробітної плати, набору співробітників або підтримки програмного забезпечення та програм HR.

Завдяки аутсорсингу HR компанія не повинна підтримувати або створювати відділи або робочі посади для HR-фахівців, що призводить до зменшення загальних експлуатаційних витрат відділів кадрів. Делегування завдань з управління персоналом іншому підприємству дозволяє підприємцеві зосередити свою основну сферу діяльності та розвинути її у правильному напрямку. Доручення висококваліфікованих компаній з завданнями управління людськими ресурсами або проведення кадрової політики — це комфорт, пов’язаний із передачею відповідальності перед зовнішнім суб’єктом.

Окрім великих переваг HR-аутсорсингу, такі заходи пов’язані з певною втратою контролю над HR-процесами, хоча це не завжди так. Все залежить від того, як була розроблена угода про аутсорсинг персоналу та фонд заробітної плати. Останнє питання стосується тільки професіональності таких послуг, тому варто довіряти свої справи тільки перевірним особам або компаніям, які мають в своєму штаті ряд фахових осіб, допомагаючи у всіх напрямках розвитку вашого бізнесу.